Tevoren in 1811 was hier al een winkel. In 1877 heeft het er nog naar uit gezien dat hier een klooster zou komen, omdat Johannes Baddé het pand had verkocht aan de kerk voor dat doel maar na diens overlijden heeft het kerkbestuur het pand weer verkocht aan de weduwe Trui de Rooy en zodoende is het herberg gebleven.

Het klooster is toen nieuw gesticht in de Markstraat in 1884. Aan het café is in 1909 een koffiekamer bijgebouwd. Dat was ten tijde van herbergier De Hoogh. Sinds die tijd is het hotel geworden. Uitbreiding met restaurant heeft plaats gehad in 1968 en daarna nog met de bar “t Kelderke” nu de Bassment genaamd. De familie Weterings is in 1947 in de Gouden Leeuw gekomen en momenteel vormt de derde generatie het management van het bedrijf.

Al sinds 1947 in handen van de familie Weterings, ervaar ons!
Of neem contact op

Naam de Gouden Leeuw

De naam dateert, naar verluidt, uit de tijd dat slapen op een bed nog als luxe gold en de aanbeveling/reclame “au lit on dort” (hier slaapt men in een bed) werd door onbegrip al gauw “au lion d’or”: in de gouden leeuw. Dat klinkt in het Frans precies hetzelfde.

(Bron: De Vlasselt Heemkundekring)